بطور کلی این مجموعه کارکرد خوبی داره و میتونه انتخاب خوبی باشه
موردی که برای من بسیار قابل توجه بوده رفتار دوستانه و محترمانه تک تک پرسنل این مجموعه هست که بنظر من نشون دهنده ساختار درستش هست.