آراتل

آینده پردازان تجاری

انجل گروپ سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا

اعتبار ایران

استان گیلان

ایرانسل

ایندیگو هولدینگ

بهمن

پرداخت الکترونیک سامان کیش

پیک برتر

پیشگامان سرمایه ایراتل

بهمن

توسعه صنعتی ایران

تکفا-شرکت توسعه کسب و کار فناوری اعتماد

تک

تریگ آپ