Loading Events
This event has passed.

گیمیفیکیشن یا بازی وارسازی واژه ی جدیدیست که در فضای امروز بسیار شنیده می شود.متاسفانه بعد از اینکه هرکلمه ای بسیار متداول میشود افراد زیادی ادعا میکنند که در این زمینه متخصص هستند این افراد با کپی کردن ظاهر بسیاری از پوسته ها سعی در بازآفرینی نمونه های موفق هستند.اما چیزی که در این وسط گم میشود این است که واقعیت گیمیفکیشن چیزی ورای این پوسته هاست.
اتفاقی که در عمل افتاده این است که بسیاری از خود پرسیده اند چه فعالیتی هست که افراد در آن بسیار درگیر میشوند و پاسخ بازی بوده است سوال بعدی این بوده که در بازی چه المان هایی وجود دارد که کاربر جذب آن میشود و پاسخ سکه نشان و جدول برندگان بوده است و برای همین قضیه افراد بجای گیمیفیکیشن به پوینتیفیکیشن روی آورده اند و با این خیال که اضافه کردن سکه مرحله نشان و جدول برندگان میتوان انگیزه ی کاربر را چند برابر کرد و در نهایت ادعا میشود که ما گیمیفیکیشن کار کرده ایم.اما در این ارائه که مجموع 8 کتاب در این زمینه میباشد با ارائه ی یک فریمورک کلی تمامی نظریات و تئوری های مربوط به گیمیفیکیشن را در یک فریمورک کامل بررسی می کنیم تمامی عواملی که می توان بدون استفاده از پوینتیفیکیشن کاربر را درگیر خود کرد شرح میدهیم و درنهایت تلاش میکنیم تا با استفاده از گیمیفیکیشن یک محصول را بهینه کنیم.
کتابهایی که در این زمینه خلاصه میگردد.

for the win
Game Based Marketing
gamification by design
gamification revolution
Payoff
Reality is Broken
Seductive interaction design
Actionable Gamification