Loading Events
This event has passed.

توضیحات رویداد:

به زبان ساده “رویداد همفکر” محفل دوستانه ی است که در 32 شهر به صورت هفتگی و در تهران 233 بار برگزار گردیده است.این رویداد برای افراد مختلف با تخصص و تفکرات گوناگون است که سعی دارند با مشورت و همفکری، آغازگر یک کسبوکار جدید باشند یا برای تکمیل تیم کاری خود به دنبال افراد متخصص میگردند. در جلسات همفکر میتوان با مشورت گرفتن از افراد مختلف که هریک دارای تخصصی هستند، ایدههای خود، برای ایجاد کسب وکار جدید را اصلاح یا تکمیل کرد و یا با توجه به تخصصی که دارید به استخدام یا عضویت تیمهای کاری فعال، درآیید.

این رویداد برای علاقه مندان رایگان است.این هفته ما میزبان رویداد همفکر هستیم و فرصتیه که کارآفرینان، برنامه نویسان، طراحان و سرمایه گذاران دور هم جمع شوند و گپ و گفتی بزنند.شاید شما هم جزو افرادی باشید که بتونید هم تیمی های خودتون رو اینجا پیدا کنید.