چارچوب فعالیت استارتاپ ها در کشور باید تغییر کند

۱۳۹۸/۱/۲۲ ،۱۴:۱۰:۱۴ +۰۰:۰۰اخبار داخلی|

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه دانشگاهها می [...]