چارچوب فعالیت استارتاپ ها در کشور باید تغییر کند

2019-04-11T14:10:14+04:30اخبار داخلی|

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه دانشگاهها می [...]