رویدادها

صفحه اصلی/رویدادها

یلدای کارآفرینان استارتاپی

۱۳۹۸/۱/۲۷ ،۱۰:۲۰:۱۵ +۰۰:۰۰رویدادها|

یلدای کارآفرینی، رویدادی است که هر سال به مناسبت شب یلدا با حضور مدیران استارت‌آپ‌ها، صندوق‌های خطرپذیر، شتابدهنده‌ها، فضای کار اشتراکی، استودیوها، فعالان استارت‌آپی، مدیران دولتی و حاکمیتی، مدیران اتحادیه‌ها، سرمایه‌گذاران سنتی و ... برگزار می‌شود

دوره جامع بازاریابی دیجیتال

۱۳۹۸/۱/۲۷ ،۱۱:۲۳:۳۸ +۰۰:۰۰رویدادها|

یلدای کارآفرینی، رویدادی است که هر سال به مناسبت شب یلدا با حضور مدیران استارت‌آپ‌ها، صندوق‌های خطرپذیر، شتابدهنده‌ها، فضای کار اشتراکی، استودیوها، فعالان استارت‌آپی، مدیران دولتی و حاکمیتی، مدیران اتحادیه‌ها، سرمایه‌گذاران سنتی و ... برگزار می‌شود

سمینار صادرات سرویس های دیجیتال

۱۳۹۸/۱/۲۷ ،۱۱:۲۳:۴۳ +۰۰:۰۰رویدادها|

یلدای کارآفرینی، رویدادی است که هر سال به مناسبت شب یلدا با حضور مدیران استارت‌آپ‌ها، صندوق‌های خطرپذیر، شتابدهنده‌ها، فضای کار اشتراکی، استودیوها، فعالان استارت‌آپی، مدیران دولتی و حاکمیتی، مدیران اتحادیه‌ها، سرمایه‌گذاران سنتی و ... برگزار می‌شود