در سال های اخیر تولید و توسعه انواع وب سایت ها و اپلیکیشن های تلفن همراه در ایران را شاهد بوده ابم.در طی این سالها اکثرصاحبان سرویس های دیجیتال فعالیت خود را به داخل کشور محدود کرده اند.اکنون زمان آن رسیده است که صاحبان سرویس های دیجیتال به بازارهای بین المللی بیندیشند.شرکت مبین وان کیش که از پیشگامان توسعه اکوسیستم سرویس های دیجیتال در کشور است در راستای توسعه صادرات سرویس های دیجیتال برنامه ریزی نموده وتا این لحظه توانسته است زیر ساخت های حقوقی، مالی، فنی و بازاریابی سرویس های دیجیتال در بیش از 130 کشور دنیا را فراهم کند.مبین وان کیش با برگزاری این سمینار در نظر دارد با به اشتراک گذاری راهکارهای توسعه صادرات سرویس های دیجیتال ضمن معرفی زیر ساخت های ایجاد شده،اقدام به شناسایی صاحبان سرویس های دیجیتال دارای پتانسیل صادرات نماید.لازم به ذکر است سرویس های دیجیتال برترانتخاب شده شامل حمایت های مادی و معنوی در جهت انتشار سرویس در بازارهای بین المللی خواهند شد.

 

خلاصه مطالب:

  • معرفی مارکت سایزکسب کارهای دیجیتال در دنیا به تفکیک قاره ها
  • معرفی انواع سرویس های دیجیتال موفق در دنیا
  • معرفی انواع روش های پرداخت درسرویس های دیجیتال
  • معرفی بازار خدمات ارزش افزوده در فضای بین المللی
  • تشریح مسائل فنی پیاده سازی SDK ,API و سرورهای مورد نیاز
  • تشریح فضای حاکم برکسب درآمد گیم ها در بازارهای بین المللی
  • تشریح شرایط اخذ حمایت های مالی در جهت صادرات سرویس های دیجیتال