درخواست ورود به آراتل استودیو2019-07-18T12:30:51+00:00

ایده دارم و می خواهم روی آن کار کنم

اولین جرقه برای ایجاد یک استارتاپ و رسیدن به اهداف مد نظر کارآفرینان “ایده” ی خوب است . اما ایده ی خوب مسیر را برای شما هموار نمی سازد و نیاز به همفکری و کمک های مختلفی دارید تا در این راه موفق شوید . استارتاپ استودیو آراتل این اجازه را به شما می دهد تا با تکیه بر توان فنی و استارتاپی ما ، سختی های راه را آسان تر طی کنید.

درخواست ورود به اراتل استودیو

فایل زیر را دانلود کرده و بعد از کامل کردن،دوباره فایل را آپلود کنید

  • Accepted file types: pdf.
  • Accepted file types: pdf.