تحلیل کسب و کار

نگاه تحلیلی به یک کسب و کار یکی از اصلی ترین ارکان رشد و توسعه آن است. ما در استارتاپ استودیو آراتل با نگاه تحلیلی به ارائه خدماتی چون بررسی مدل کسب و کار، ایجاد ارزش پیشنهادی، تحلیل رقبا، توسعه محصول، برنامه بازاریابی، استراتژی کسب و کار و برنامه مالی استارتاپها می پردازیم تا در کنار هم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.